GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CHO BẠN BÈ

Mã số : 7165

Sản phẩm : Đầu ghi hình 4K 256 kênh IP
KBVision KX-4K824256N4

Giá bán: : 2,147,483,647 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)