Camera quan sát IP giá rẻ Camera quan sát TPHCM và Hà Nội
9/10 6654 bình chọn
Hotline: 093 717 2226 - Hà Nội: 0949 763 666;
sản phẩm chính hãng - Giá cả cạnh tranh

Đầu ghi hình HDTVI HIKVISION

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION Turbo HD 4.0 DVR 24 kênh DS-7224HQHI-K2

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
Turbo HD 4.0 DVR 24 kênh
DS-7224HQHI-K2

Giá bán: 14,810,000 VND
Giá KM: 8,886,000 VND
Camera Thân HDTVI Hikvision 3.0 megapixel DS-2CE16F1T-ITP

Camera Thân HDTVI
Hikvision 3.0 megapixel
DS-2CE16F1T-ITP

Giá bán: 1,150,000 VND
Giá KM: 690,000 VND
Đầu ghi hình 8 kênh 5.0mp HDTVI Hikvision DS-7208HUHI-K1/UHK

Đầu ghi hình 8 kênh 5.0mp
HDTVI Hikvision
DS-7208HUHI-K1/UHK

Giá bán: 6,270,000 VND
Giá KM: 3,762,000 VND
Đầu ghi hình 4 kênh 5.0mp HDTVI Hikvision DS-7204HUHI-K1/UHK

Đầu ghi hình 4 kênh 5.0mp
HDTVI Hikvision
DS-7204HUHI-K1/UHK

Giá bán: 3,830,000 VND
Giá KM: 2,298,000 VND
Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION Turbo HD 3.0 DVR 32 kênh DS-7232HGHI-K2

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
Turbo HD 3.0 DVR 32 kênh
DS-7232HGHI-K2

Giá bán: 11,930,000 VND
Giá KM: 7,158,000 VND
Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION Turbo HD 3.0 DVR 24 kênh DS-7224HGHI-K2

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
Turbo HD 3.0 DVR 24 kênh
DS-7224HGHI-K2

Giá bán: 10,100,000 VND
Giá KM: 6,060,000 VND
Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION Turbo HD 3.0 DVR 16 kênh DS-7216HGHI-K2

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
Turbo HD 3.0 DVR 16 kênh
DS-7216HGHI-K2

Giá bán: 5,490,000 VND
Giá KM: 3,294,000 VND
Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION Turbo HD 3.0 DVR 16 kênh DS-7216HGHI-K1

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
Turbo HD 3.0 DVR 16 kênh
DS-7216HGHI-K1

Giá bán: 4,270,000 VND
Giá KM: 2,562,000 VND
Đầu ghi thông minh ACUSENSEHikvision iDS-7208HUHI-K2/4S

Đầu ghi thông minh ACUSENSE
Hikvision iDS-7208HUHI-K2/4S

Giá bán: 10,890,000 VND
Giá KM: 6,534,000 VND
Đầu ghi thông minh ACUSENSEHikvision iDS-7204HUHI-K2/4S

Đầu ghi thông minh ACUSENSE
Hikvision iDS-7204HUHI-K2/4S

Giá bán: 7,400,000 VND
Giá KM: 4,440,000 VND
Đầu ghi thông minh ACUSENSEHikvision iDS-7208HUHI-K1/4S

Đầu ghi thông minh ACUSENSE
Hikvision iDS-7208HUHI-K1/4S

Giá bán: 9,750,000 VND
Giá KM: 5,850,000 VND
Đầu ghi thông minh ACUSENSEHikvision iDS-7204HUHI-K1/4S

Đầu ghi thông minh ACUSENSE
Hikvision iDS-7204HUHI-K1/4S

Giá bán: 6,530,000 VND
Giá KM: 3,918,000 VND
Đầu ghi thông minh ACUSENSEHikvision iDS-7216HQHI-K2/4S

Đầu ghi thông minh ACUSENSE
Hikvision iDS-7216HQHI-K2/4S

Giá bán: 11,320,000 VND
Giá KM: 6,792,000 VND
Đầu ghi thông minh ACUSENSEHikvision iDS-7208HQHI-K2/4S

Đầu ghi thông minh ACUSENSE
Hikvision iDS-7208HQHI-K2/4S

Giá bán: 7,400,000 VND
Giá KM: 444,000 VND
Đầu ghi thông minh ACUSENSEHikvision iDS-7216HQHI-K1/4S

Đầu ghi thông minh ACUSENSE
Hikvision iDS-7216HQHI-K1/4S

Giá bán: 10,450,000 VND
Giá KM: 6,270,000 VND
Đầu ghi thông minh ACUSENSEHikvision iDS-7208HQHI-K1/4S

Đầu ghi thông minh ACUSENSE
Hikvision iDS-7208HQHI-K1/4S

Giá bán: 6,530,000 VND
Giá KM: 3,918,000 VND
Đầu ghi thông minh ACUSENSEHikvision iDS-7204HQHI-K1/2S

Đầu ghi thông minh ACUSENSE
Hikvision iDS-7204HQHI-K1/2S

Giá bán: 4,790,000 VND
Giá KM: 2,874,000 VND
Đầu ghi hình  8K H265+Hikvision DS-7208HTHI-K2

Đầu ghi hình 8K H265+
Hikvision DS-7208HTHI-K2

Giá bán: 15,590,000 VND
Giá KM: 9,354,000 VND
Đầu ghi hình  4K H265+Hikvision DS-7204HTHI-K2

Đầu ghi hình 4K H265+
Hikvision DS-7204HTHI-K2

Giá bán: 9,060,000 VND
Giá KM: 5,436,000 VND
Đầu ghi hình  4K H265+Hikvision DS-7204HTHI-K1

Đầu ghi hình 4K H265+
Hikvision DS-7204HTHI-K1

Giá bán: 8,010,000 VND
Giá KM: 4,806,000 VND
Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION 3MP 32 kênh DS-7332HQHI-K4

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
3MP 32 kênh
DS-7332HQHI-K4

Giá bán: 34,840,000 VND
Giá KM: 20,904,000 VND
Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION 3MP 24 kênh DS-7324HQHI-K4

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
3MP 24 kênh
DS-7324HQHI-K4

Giá bán: 27,870,000 VND
Giá KM: 16,722,000 VND
Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION 3MP 16 kênh DS-7316HQHI-K4

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
3MP 16 kênh
DS-7316HQHI-K4

Giá bán: 21,340,000 VND
Giá KM: 12,804,000 VND
Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION 3MP 8 kênh DS-7308HQHI-K4

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
3MP 8 kênh
DS-7308HQHI-K4

Giá bán: 16,110,000 VND
Giá KM: 9,666,000 VND
Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION 3MP 4 kênh DS-7304HQHI-K4

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
3MP 4 kênh
DS-7304HQHI-K4

Giá bán: 12,630,000 VND
Giá KM: 7,578,000 VND
Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION 5MP 32 kênh DS-7332HUHI-K4

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
5MP 32 kênh
DS-7332HUHI-K4

Giá bán: 51,300,000 VND
Giá KM: 30,780,000 VND
Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION 5MP 24 kênh DS-7324HUHI-K4

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
5MP 24 kênh
DS-7324HUHI-K4

Giá bán: 46,070,000 VND
Giá KM: 27,642,000 VND
Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION 5MP 16 kênh DS-7316HUHI-K4

Đầu ghi hình HD TVI HIKVISION
5MP 16 kênh
DS-7316HUHI-K4

Giá bán: 28,650,000 VND
Giá KM: 17,190,000 VNDHOTLINE

093 717 2226 - Hà Nội: 0949 763 666;

  • yahoo
  • skype